Pendidikan

Tradisi Sunda: Pengertian,Jenis,Unsur,Struktur,Contoh!

Sumber: mongabay.co.id

halo semuannya balik lagi nih sama website kesayangan kita, kali ini kita akan membahas Tradisi Sunda Pengertian jenis Unsur Struktur Contoh!

beriku ulasannya untukmu.

Naon Ai Tradisi Teh?

tradisi sunda nyaeta adat atawa kabiasaan hiji daerah anu dilakukeun ku masarakat jang ngahormati hiji kajadian atawa luluhur.

Istilah tradisi (Laten:traditio) hartina adat kabiasaan atawa tali paranti anu turun tumurun ti karuhun anu masih dilaksanakeun dina pakumbuhan masarakat.

Pikeun ngamumule tradisi dilaksanakeun kucara diwariskeun ti kolot ka anakna, tatalepa boh ku cara lisan, kalakuan boh ku cara tinulis.

Naon Tujuanna?

tujuan tradisi nyaeta pikeun nyadiakeun simbol indentitas kolektif jang ngayakinkeun, ngakokohkeun loyalitas ka bangsa anu dipikacinta iyeu.

ciga nyanyikeun lagu kabangsaan, ritual,adat sistiadat jeung sajabana.

Baca Juga:Dampak Pembangunan Wilayah Bagi Masyarakat Desa dan Kota!

Tradisi Sunda Ay Naon Wae?

patalina tradisi jeung upacara Daur hirup

kakandungan:-Adat nu nyiram -adat ngariksa nu kakandungan

Lahir:-adat ngariksa babaran -adat mularasa bali

Budak/rumaja:-adat sundatan (nyempitan)

kawih:-adat ngawinkeun

maut:-adat kapapatenan

Adat Kabiasaaan Sejenna

1.seten taun di cisolok sukabumi

2.nyangka di panjalu ciamis

3.ruat bumi di banjasari

4.suruan di cirebon

5.saparan di cirebon

6.rebo wekasan di bogor

Karangan Pedaran

-karangan pedaran mangrupa karangan atawa wacana anu eusina ngajentrekeun hiji objek kumaha prosesna, tujuanna,jeung gunana.

-Dina bahasa indonesia sok disebut oge karangan bahasan atawa karangan ekposisi.

Baca Juga:Benarkah Mie Lemonilo Bisa dimakan Setiap Hari?

Struktur Nulis Pedaran

Bagian Bubuka (Midangkeun hal-hal umum)

 • alesan milih jejer pedaran
 • pentingna jejer pedaran
 • legana pedaran
 • watesan jejer pedaran
 • masalah masalah anu dipedar
 • tujuan jeung gunana
 • tujuan jeunggunana

Bagian Eusi (Midangkeun objek anu dipedar)

 • wujud wangunna objek
 • gunana objek
 • wanda atawa tipena objek

Bagian Panutup

 • kacindekan tina eusi pedaran
 • saran

Unsur Dina kabahasaan Dina pedaran

Diksi nyaeta pamilihan kata kata anu bade diungkapkeun disebutna Diksi.

EYD nyaeta ejaan kata na kudu bener

Unsur Unsur Basa

nah berikut adalah Tradisi Sunda Pengertian jenis Unsur Struktur Contoh.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *