Pendidikan, Teknologi dan Informasi

CaritaWayang:Pengertian,Sejarah,struktur,istilah!

CaritaWayang:Pengertian,Sejarah,struktur,istilah!
Sumber Gambar: indonesia.go.id

hallo semuannya kembal lagi nih sama website kesayangan kita, kali ini saya akan membahas Carita Wayang nyaeta.

berikul ulasannya!

Naon Ari Wayang Teh?

Wayang nyaeta ngaran boneka nu dijieun tina kai jeung tina kulit, diibaratkeun anu ngalakon dina mahabarata.

Wayang nyaeta pertunjukan seni tradisional asli Indonesia anu ngagunakeun boneka.

Waktu agama Hindu asup ka Indonesia ti India, carita wayang dijieun dumasar kana carita Ramayana jeung Mahabarata.

Sanggeus agama Islam asup ka Indonesia, carita wayang anu asalna tina carita Ramayana jeung Mahabarata jadi kapangaruhan ku agama Islam.  

wayang Teh salah sahiji boneka, ciga boneka, anu biasana dijieunna tina kai Al-Basiah, lain awi atawa bambu.

Baca Oge: Apakah Virus Corona Hanya Rekayasa? Cek Faktanya!

Wawayangan

wayang tiruan

cara wayang (hirup darma wawayangan) hartina hirup siga wayang, jalma hirupna diatur ku gusti Alloh.

Timana Asalna

asal mulana tibangsa india, pedagang gujarat anu barter budaya aya di buku babon, nyaeta Abiasa-Walmiki.

nyaeta aya dua carita

Mahabarata:Al biasa

Ramayana:Walmiki

Kumaha Pagelaranna Baheula?

ti jaman baheula mah jang nonton pagelaran teu dinu TV kusabab can aya TV.

biasana tos solat isya diayakeun pagelaran wayang anu lilana 4-5 Jam, da jaman baheula mah teu baroga TV.

Baca Oge: Benarkah Mie Lemonilo Bisa dimakan Setiap Hari?

Sajarahna

 • datangna ti india abad ka 4
 • asup babarengan jeung agama hindu ajaran kitab weda jeung carita epos nyaeta mahabarata jeung ramayana dina basa sanskrit( sansakerta)
 • ngaran tokoh dicokot tina buku sumber nu disebut buku babon (carita ramayana), mahabarata ku abiasa.

Istilah

 • kakawen lagu tina basa kawi
 • murwa, dilagukeun
 • nyandra, nataan wayang nu keur dipaenkeun
 • suluk, ngagambarkeun hiji hal ku cara dihaleuangkeun ku dalang
 • garap, cara ngigel jeung merangkeun wayang
 • antawacana, caritaan wayang(PAGUNEMAN)

Wangun Carita Pawayangan

carita galur. eusina nyokot tina carita babon, lakon mahabarata jeung lakon ramayana.

carita sempalan nyaeta bagean bagean carita anu aya dina carita babon (mahabarata-kanda), contohna jabang tutuka(lahirna gatot kaca), karna tandingan (perang dipati karna jeung arjuna dina barathayuda).

carita wayang nyaeta carita karangan nu dijieun ku dalang, contohna:dawala,gugat,bagal,bunting hayang walagri.

Baca Oge: Seni Musik: Konsep Dasar Seni Musik!

Tokoh Pawayangan

 • Dewa
 • pandita/resi
 • raja
 • kesatria
 • ponggawa
 • raksasa
 • panakawan

Struktur

 • dalang, numaenkeun wayang
 • sinden, nungawih dina pintonan sayang
 • juru alok, sinden nu lalakina

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *